Breaking News

เรื่องที่ไม่ควรพูดเกี่ยวกับเงินเดือนในที่ทำงาน มีอะไรบ้าง ? และการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องถือความลับ

20 เรื่องที่ไม่ควรพูดในที่ทำงาน

เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเงินเดือน มักมีเรื่องที่ควรเสริมสร้างความเชื่อถือและความโปร่งใสในสถานการณ์ทางการเงิน แต่ก็มีเรื่องที่ควรเก็บเป็นความลับและไม่ควรพูดคุยเปิดเผยกับคนอื่น นอกจากนี้ยังต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพูดเรื่องที่ไม่ควรในเรื่องเงินเดือนด้วยความเปิดเผยอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง อาจหายห่วงความเอาใจใส่หรือยุติความสัมพันธ์กับคนอื่น ดังนั้นควรระมัดระวังและตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว ซึ่งนำเสนอในตัวอย่างสิ่งที่ไม่ควรพูดดังนี้

ตัวอย่าง 20 เรื่องที่ไม่ควรพูดในที่ทำงาน มีอะไรบ้าง

 • เงินเดือนของคนอื่น: การถามเกี่ยวกับเงินเดือนของคนอื่นอาจทำให้คนนั้นรู้สึกไม่สบายหรือมีความไม่สุภาพ อาจเกิดความเสียหายในความสัมพันธ์และความเข้าใจกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกคน

 • ปัญหาการเงินส่วนตัว: เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเงินที่ไม่ใช่ของคุณ ควรให้ความเคารพและไม่มีส่วนผสม เพราะปัญหาทางการเงินอาจเป็นเรื่องส่วนตัวและทำให้คนนั้นรู้สึกไม่สบาย
20 เรื่องที่ไม่ควรพูดในที่ทำงาน
20 เรื่องที่ไม่ควรพูดในที่ทำงาน
 • การลาออกหรือเปลี่ยนงาน: การพูดถึงแผนการเปลี่ยนงานหรือลาออกอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีก่อนเสมอ และอาจต้องพิจารณาถึงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้

 • การลงทุนหรือการเสี่ยงในการลงทุน: การเสี่ยงเงินเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเสี่ยงเงินในการลงทุน อาจต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการลงทุน
 • ภาระหนี้และความหมายของการส่งเสริมความมั่งคั่ง: ในการพูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนและหนี้สิน ควรระมัดระวังถึงความหมายของการส่งเสริมความมั่งคั่งในสังคม อาจเกิดความขัดแย้งในความเข้าใจกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกคน และอาจเปิดโอกาสให้คนอื่นมองว่าคุณต้องการสัมภาษณ์งานใหม่หรือของขวัญมากกว่าที่จริง

 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงินเดือน: การให้คำแนะนำในเรื่องเงินเดือนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เอื้ออาทร ควรเลือกสำหรับการพูดคุยให้เหมาะสมและไม่เกิดปัญหากับคนอื่น

 • ประเด็นการเงินในครอบครัว: เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินในครอบครัว ควรเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ควรเกิดความขัดแย้งในครอบครัว การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจทำให้สัมพันธ์ครอบครัวเสียหาย
 • ประวัติการเงินส่วนตัว: ประวัติการเงินส่วนตัวเป็นเรื่องที่ควรเก็บเป็นความลับ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือกับคนอื่น

 • การคัดลอกหรือปลอมเอกสารทางการเงิน: ประเด็นที่ต้องควบคุมและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและความถูกต้องในเรื่องการเงิน

 • ความสัมพันธ์กับคนอื่น: ควรระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินเดือน อาจเกิดความขัดแย้งในความเข้าใจและความรู้สึกของคนหนึ่งกับอีกคน และอาจเสี่ยงเสียแค่นั้น

 • ซื้อขายที่เกี่ยวกับเงินเดือน: การซื้อขายที่เกี่ยวกับเงินเดือนควรระมัดระวังให้ดี อาจเป็นเรื่องเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายในการซื้อขายหรือความเป็นส่วนตัว
 • ภาษีและประมาณการเงิน: ควรให้ความเคารพในเรื่องภาษีและประมาณการเงิน ควรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเป็นส่วนตัวและเป็นประโยชน์

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเงินเดือน: ควรระมัดระวังในการพูดคุยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเงินเดือนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาจต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเป็นส่วนตัวของเรื่องนี้

 • การจ่ายเงินและเงินเดือน: ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการจ่ายเงินและเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญในการเก็บความลับและควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของเรื่องนี้

 • ที่มาของเงิน: เรื่องที่เกี่ยวกับที่มาของเงินเป็นเรื่องส่วนตัวและควรเก็บเป็นความลับ ไม่ควรเผยแพร่เพื่อความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือกับคนอื่น

 • ปัญหาทางการเงินในอดีต: ควรระมัดระวังในการพูดถึงปัญหาทางการเงินในอดีต เพื่อความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการพูดคุย

 • รายได้เสริม: เรื่องที่เกี่ยวกับรายได้เสริมควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและไม่ควรเกิดความขัดแย้งในความเข้าใจกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกคน

 • การเงินในภาคธุรกิจ: เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินในภาคธุรกิจควรระมัดระวังให้ดี อาจเป็นเรื่องเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในธุรกิจและควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการพูดคุย

 • การออกแบบแผนการเงิน: ควรให้ความเคารพในการออกแบบแผนการเงินและควรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อความเป็นส่วนตัวและเป็นประโยชน์

 • ความเสี่ยงทางการเงิน: ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางการเงินในการเก็บความลับและควรให้ความสำคัญในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เรื่องการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องถือความลับเกี่ยวกับเงินเดือนเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญ ควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความเชื่อถือของคนอื่น และไม่ควรเก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความเข้าใจกันในที่สุดการเสี่ยงเงิน: การเสี่ยงเงินเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น